Συνεργαζόμενοι Φορείς

ES Systems – Συντονιστής Έργου

Η Εταιρεία Ευρωπαϊκά Συστήματα αισθητήρων εξειδικέυεται στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη αισθητήρων τεχνολογίας MEMS καθώς και συστημάτων αισθητήρων συμπεριλαμβανομένων της διασύνδεσής τους και των αλγορίθμων καταγραφής.

Geosystems Hellas S.A.

H Geosystems Hellas εξειδικεύεται στις τεχνολογίες παρατήρησης της Γης και στην ανάπτυξη λύσεων για αυτόν τον σκοπό. Το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο το οποίο λειτουργεί δίκτυο σεισμογράφων και πραγματοποιεί σεισμικές παρατηρήσεις και το τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών το οποίο καταγράφει και μελετά γεωλογικές μεταβολές.

Πανεπιστήμιο Πατρών

Έξι μέλη ΔΕΠ, τέσσερα μέλη ΕΔΙΠ, τρεις Μεταδιδάκτορες και δύο Υποψήφιοι Διδάκτορες από τα Τμήματα Γεωλογίας, Πολιτικών Μηχανικών και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών, συγκροτούν την ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών.

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) ιδρύθηκε το 1842 και αποτελεί το πρώτο ερευνητικό κέντρο του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Μια από τις πλέον βασικές δραστηριότητες του Ινστιτούτου είναι η συνεχής παρακολούθηση της σεισμικότητας του Ελληνικού χώρου και η ενημέρωση της Πολιτείας και του κοινού. Σκοπός του Γ.Ι. είναι η μελέτη και η ανάπτυξη της έρευνας πάνω στη φυσική του εσωτερικού της Γης και παρακολούθηση της παραμόρφωσης του φλοιού, στη γεωφυσική, στη σεισμολογία, στη νεοτεκτονική, στη τεκτονική των πλακών, στην ηφαιστειολογία, τη γεωθερμία τη σεισμοτεκτονική, τη δορυφορική γεωδαισία και τα θαλάσσια σεισμικά κύματα. Το ΕΑΑ έχει να παρουσιάσει και σημαντική ερευνητική δραστηριότητα μέσω συμμετοχής σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα, αλλά και στην απόκτηση και επεξεργασία δεδομένων μέσω υπολογιστικών εργαλείων, στη διεξαγωγή σχετικών μελετών και στην ενίσχυση της παροχής καινοτόμων υπηρεσιών. Το ΕΑΑ παρέχει επίσης 24/7 ενημέρωση και υποστήριξη σε περιφερειακές και τοπικές αρχές, οργανισμούς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και στο ευρύ κοινό.

Επικοινωνία

Πολιτική Απορρήτου

Website created by

All Rights Reserved © 2022

Μετάβαση στο περιεχόμενο